SUKU KETIGA DAN SUKU KELIMA

Suku ketiga dan suku kelima sebuah deret aritmetika berturut-turut –10 dan – Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah…..

A. 72

B. 75

C. 78

D. 81

E. 84

Jawabannya : B. 75